Personlige data for Christian August Max Ahlmann Valentiner.

 
 

 

 • 15.12. 1883 født i Tønder.
 • xx.xx. 1890 Familien flytter Ketting på Als, hvor faderen bliver præst.
 • 1889 - 1902 Skolegang  i Ketting, Augustenborg og Sønderborg .
 • 01.04. 1902 Indtrådt i den Kejserlige Tyske Marine, som søkadett på skoleskibet Moltke.
 • 05.08. 1902 Max Valentiner redder søkadet Schöpler fra druknedøden i Swinemünde havn.
 • 18.10.1902  Max Valentiner modtager udmærkelsen ”der Rettungsmedaille” for redningen i Swinemünde havn.
 • xx.xx. 19xx Max Valentiner modtager udmærkelsen ”Kronen-Orden” for redningen af matrose Laub ved Helgoland den 14. maj 19xx..                
 • 1903-1906 Marineskole - Specialkurser – på den store krydser Hansa.
 • 29.09.1905 Udnævnelse til Løjtnant til søs.
 • xx.xx. 1907 på linieskibet Braunschweig.
 • 1908 - 1910 Kompagnifører i 1.matros-artillerie-afdeling i Kiel-Friedrichsort.
 • 30.03.1908 Udnævnelse til Overløjtnant til søs.
 • xx.xx. 1911 Bjergningsofficer på U-bådredningsskibet SMS Vulcan .
 • 17.01.1911 Max Valentiner redder 30 besætningsmedlemmer ud af SM U-3, der er sunket i Kiel fjord.
 • 18.01.1911 SMS Vulkan hæver SM U-3 i Kiel havn.
 • 01.07.1911 Max Valentiner overtager kommandoen på den nye U-båd SMU 10. (25.04.1913-20.06.1914)
 • xx.xx.xxxx Max Valentiner modtager udmærkelsen ”Kronen-Orden am Bande der Rettungsmedaille”, for redningen den 17.01.1911.         
 • 22.03.1914 Udnævnelse til Kaptajnløjtnant til søs.
 • 01.04.1914 - xx.08.1914 Kommandantlærer på U-bådsskolen i Kiel.
 • xx.08.1914 Max Valentiner overtager Kommandoen  den gamle U-båd  SM U-3.
 • 27.10.1914 Max Valentiner afgiver kommandoen af SM U-3.
 • 15.12.1914 Max Valentiner fylder 31 år og samme dag overtager han kommandoen på den nye ubåd SM U 38.
 • 15.12.1914 - 15.09.1917 Kommandør på SM U-38, 2.U-Halbflottilje/U-Flottilje Pola (i dag Pula) i den Østrigske provins Croatien.
 • 14.05.1916 Max Valentiner modtager „Kreuz der Ritter des Königlichen Hausorden von Hohenzollern mit Schwerten“.
 • 03.12.1916 Max Valentiner fører SM U-38 ind i Funchal havn på Madeira , hvor han sænker 3 fjendtlige skibe.
 • 26.12.1916 Modtager som den  6. U-Båds-Kommandør, udmærkelsen " Pour le Merite " .
 • 05.01.1917 Modtager æresborgerskabet i Sønderborg.
 • 02.10.1917 - 15.04.1918 Kommandør på U-båds Krydseren SM U-157 (tidligere Handels U-båd ” Bayern ”).
 • xx.xx.1917  Max Valentiner foretager fra den 02.10.1917 til den 15.04.1918, krigens længste togt på 139 dage.
 • xx.06.1918 – 11.11.1918 lærer på U-bådsskolen i Kiel.
 • 22.11.1919 Afskediget fra Den Kejserlige Marine.
 •     01.1920 Udnævnt til Korvettekaptajn uden tjeneste.
 •                    Forskelligt arbejde som selvstændig handelsmand, skibsreder og som ansat.
 •                    Blandt  andet arbejdede han for Drägerwerke (dykkerudstyr) i Lübeck
 •                    og Adeltwerke (kraner, skibselevatorer) i Eberswalde nordvest for Berlin.
 • Jan.  1940 - Dec.1944 Gruppeleder hos U-Boots  Abnahmekommision (UAK) Kiel-Danzig .
 • 01.01.1941 Udnævnelse til Kaptajn til søs.
 • Dec.  1944 - Jan. 1945 til rådighed for Marine Overkommando Ost.
 • Jan. 1945 - Mar. 1945 Gruppeleder hos U-Boot-Abnahmekommission (UAK) Kiel-Danzig .
 • 31.03.1945 Afskediget fra Krigsmarinen.
 • 19.06.1949 Død på Sønderborg Sygehus af en lungesygdom, formodentlig forårsaget på grund af indånding af de giftige
                     kerosindampe der udvikledes af petroleumsmotorerne i de første U-både ( SM U3 og  SM U10 ).